View Sidebar
Zirci Ciszterci Apátság

Zirci Ciszterci Apátság

Az apátságról

A zirci apátságot III. Béla király 1182-ben a bakonyi királyi erdőispánság területén alapította. Zirc oklevelei és könyvei a 16. században nyomtalanul eltűntek és elpusztultak, ezért korai történetéről igen keveset tudunk. A török időkben, miután Veszprém elesett, már Zirc sem nyújtott biztonságot, így a terület ebben az időben lakatlan maradt. Azt ezt követő időkben lassan szerveződött újra a rend. 1750-ben tizenkettőre növekedett a szerzetesek száma. 1752. június 4-én Padányi Biró Márton veszprémi püspök nagy ünnepség keretében felszentelte a nagy gonddal megépített barokk templomot. 1814-ig Zircnek nem volt külön apátja, I. Ferenc király ekkor Dréta Antal zirci perjelt nevezte ki apátnak. Dréta Antal zirci apát kinevezésekor az állam és a társadalom elvárta, hogy a zirci ciszterciek is vegyenek részt a jezsuiták 1773-ban történt feloszlatása következtében elárvult gimnáziumok fenntartásában. Így Zirc elvállalta a székesfehérvári és a pécsi gimnáziumot, miután az egri gimnázium vezetése a Pásztóval való egyesülés következtében ugyancsak reáhárult. Így lettek a magyarországi ciszterciek mintegy tanítórenddé. 1923-ban XI. Piusz pápa felállította a rend Zirci Kongregációját, amelynek alkotmánya, konstitúciója 1941-ben nyert először szentszéki jóváhagyást. Werner Adolf apát (1924-1939) kormányzása alatt, 1928 és 1939 között Budán, Baján, Pécsett és Székesfehérváron új, modern és kitűnően berendezett gimnáziumokat épített a rend. 1945-be a zirci apátságtól kárpótlás nélkül elvették birtokait, amelyek addig a gimnáziumok fenntartását szolgálták, 1948-ban államosították az ország minden iskoláját, 1950-ben pedig a totális kommunista diktatúra betiltotta a rend minden működését. 1989-ben a Zirci Kongregáció ismét államilag elismert intézmény lett. Az első néhány szerzetes 1990 elején térhetett vissza Zircre. Nyugdíjas korú, idős rendtagokkal és néhány növendékkel kellett mindent újra kezdeni. 1993-ban a pécsi, 1994-ben a székesfehérvári, 1997-ben a budai és az egri gimnázium a rend tulajdonába és ciszterci irányítás alá került. (Forrás: http://www.ocist.hu/rendtortenet-magyarorszagon)

Nevezetességek az apátságban:

  • Apátsági templom
  • Egyháztörténeti kiállítás
  • Díszudvar
  • Középkori romkert és Kripta
Fullscreen-Logo
Zirci Ciszterci Apátság

loading map - please wait...

Zirci Ciszterci Apátság 47.263869, 17.874134

2014. első félévi programajánló: itt

További információk itt

Hozzászólás írása

You must be logged in to post a comment.