View Sidebar

Kategória: Zirc

Zirc

Zirc

Zirc festői fekvésű kisváros a Magas-Bakonyban, a Zirci-medencében. Magyarország legmagasabban fekvő városa (a városközponton a 400 m-es szintvonal halad át). Veszprémtől 25 km, Pápától 45 km, a Balatontól 35 km, Győrtől 57 km távolságra található.

A város nevének eredetére több magyarázat létezik: lehetséges, hogy a szürc = szív szóból származik, mint a Bakony szíve, de sokan a szürec = makkoltatás szóból eredeztetik. Története, amely több mint 900 évre tekint vissza, leginkább a ciszterciek apátságához fűződik. Az első ciszterci apátságot 1182-ben III. Béla alapította, amely a 15. század elejéig a magyarországi ciszterci apátságok között rendkívül jelentős szerepet töltött be. 1699-ben harmincegyezer forint örökáron a sziléziai Heinrichau kezére került. Az első német telepesek 13 házát 1704-ben a kurucok felégették, 1715-25 között újabb német telepesek érkeztek és felépült az első 28 ház. Ezt követően indult meg Zirc újjáalapítása. A település 1984-ben kapott városi jogot. Településrészek: Kardosrét, Akli, Szarvaskút, Tündérmajor. (Forrás: Wikipedia)

Reguly Antal Műemlékkönyvtár

Reguly Antal Műemlékkönyvtár

A könyvtár

A mai könyvtár alapját képező köteteket a 18. század elején Heinrichauból hozták a ciszterci szerzetesek. Ez az állomány ma 65.000 kötetből áll. Ebből 70 kötet a 15. századból való ősnyomtatvány, hazai viszonylatban jelentős szám. A könyvtár állományát századokon át folyamatosan bővítették. Témák szerint tükrözi egy szerzetes tanító rend igényeit. A teológia mellett történelem, irodalom, természettudományok, de a segédtudományok is képviselve vannak. A nyelvi megoszlás sokrétű: nagyrészt latin, német, magyar, de emellett görög, héber, angol, francia, olasz nyelvű kiadványokat is találunk.
A könyvtár ritkaságai közé tartozik a Thuróczy Krónika 1488. augsburgi kiadása, vagy az úgynevezett Schedel Krónika: 1493-ból Nürnbergben Koberger nyomdájában készült fametszetekkel gazdagon díszített német nyelvű kötete. A magyar anyagból kiemelkedik Werbőczy István Hármas könyvének Heltai Gáspár által 1571-ben Kolozsvárott nyomtatott magyar nyelvű kiadása. 1656-ban, Londonban kiadott 9 nyelvű 7 kötetből álló biblia, a 18. századból a 64 kötetes Zedler féle Universal Lexikon német nyelven, a 19. századból jelentős a Flora Universalis 47 kötete, mely az akkor ismert összes növényt kézi festésű ábrákkal mutatja be.

Nagy élményt nyújt a könyvek mellett a könyvtár Nagytermének világhírű intarziás berendezése, melyet nagyrészt a Bakony jellegzetes fájából, habos kőrisből tervezett és készített Wilde Mihály zirci asztalosmester. Ugyancsak látható öccsének Wilde Józsefnek egy kis intarziája, melyet sokféle bakonyi fafajtából készített. Ez az 1862-es londoni világkiállításon Magyarországnak kimagasló elismerést szerzett. (Forrás:http://www.utazzitthon.hu/zirc_reguly_antal_muemlekkonyvtar.html)

A könyvtár 1953 óta az Országos Széchenyi Könyvtár kezelésében van.

Fullscreen-Logo
Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár

loading map - please wait...

Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár 47.263275, 17.874101

További információ itt

Bakonyi Természettudományi Múzeum

Bakonyi Természettudományi Múzeum

A múzeum

A Bakonyi Természettudományi Múzeumot – hazánk első vidéki természetrajzi szakmúzeumát – 1972-ben alapították, de gyűjteményei évszázados múltra tekintenek vissza. A múzeum belső és külső munkatársainak részvételével 1962 óta folyik a hegység tudományos vizsgálata, “A Bakony természeti képe” elnevezésű program. Ennek eredményeit, az évtizedek alatt összegyűlt geológiai, botanikai és zoológiai ismeretanyagot állandó kiállításon keresztül mutatják be.

Állandó kiállítások

 • A Bakony természeti képe
 • Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben
 • Trófeakiállítás
 • A természet ékszerei – a Kárpát-medence ásványai
Fullscreen-Logo
Bakonyi Természettudományi Múzeum

loading map - please wait...

Bakonyi Természettudományi Múzeum 47.263053, 17.874209

További információ itt

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

A múzeum

A zirci születésű híres magyarságkutató etnográfus, nyelvtudós szülőházában kapott helyet az életútját és tudományos kutatásait, valamint Zirc és a Magas-Bakony helytörténeti, néprajzi tárgyi emlékeit, szellemi értékeit őrző múzeum. Az épületegyüttes földszintes szárnyában tíz bakonyi népi kismesterséget bemutató és oktató műhelyt alakítottak ki.

Látogatási információk

Elérhetőség:

 •  8420 Zirc, Rákóczi tér 10.
 • Tel.: +36-88-415-422, +36-30-2376493
 • E-mail: regulymuzeum@invitel.hu

Nyitva tartás:

 • hétfőtől-szombatig: 9:00-17:00
 • vasárnap 10:00-12:00 és 14:00-16:00

Belépőjegy:

 • kedvezményes (diák, nyugdíjas, pedagógus): 250 Ft
 • teljes árú (felnőtt): 500 Ft
 • Zirci lakosoknak a belépés ingyenes
Fullscreen-Logo
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

loading map - please wait...

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 47.262209, 17.870851
Zirci Arborétum

Zirci Arborétum

Az Arborétum

Hazánk legmagasabban fekvő élőfa-gyűjteményét az 1182-ben Zircen letelepedett ciszterci rend hozta létre. A Ciszterci Apátság műemléki környezetében angolkert stílusban létesült park Zirci Arborétum Természetvédelmi Terület elnevezéssel 1951 óta országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt áll. Vagyonkezelője és természetvédelmi kezeléséért felel a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.

Érdekes építménye az Arborétumnak a filagória, ahol kamarahangversenyeket szerveztek már a 1930-as években és annak a hagyománynak az ismeretében az 1950-es, az 1990-es években. A parkcentrumban egy hársfacsoport árnyában Békefi Remig apátúr, művelődéstörténész 1934-ben alapított kegyeleti emlékhelye látható.

Megközelítés

 • Cím: Zirc, Damjanich u. 19.
 • GPS: N47°15,692’; E17°52,688’

Látogatási információk: 

Nyitvatartási idő:

 • márc. 15 – ápr. 30.: 9.00 – 17.00
 • máj. 1 – aug. 31.: 9.00 – 19.00
 • szept. 1 – nov. 15.: 9.00 – 17.00
 • más napokon: bejelentkezéssel (min. 15 fő)

Belépődíj:

 • felnőtt: 600 Ft/fő
 • kedvezményezett: 500 Ft/fő
 • gyermek: 300 Ft/fő
 • éves bérlet: 2000 Ft/fő
 • szakvezetés: 4500 Ft/csoport
Fullscreen-Logo
Zirci Arborétum

loading map - please wait...

Zirci Arborétum 47.260893, 17.876830
Zirci Ciszterci Apátság

Zirci Ciszterci Apátság

Az apátságról

A zirci apátságot III. Béla király 1182-ben a bakonyi királyi erdőispánság területén alapította. Zirc oklevelei és könyvei a 16. században nyomtalanul eltűntek és elpusztultak, ezért korai történetéről igen keveset tudunk. A török időkben, miután Veszprém elesett, már Zirc sem nyújtott biztonságot, így a terület ebben az időben lakatlan maradt. Azt ezt követő időkben lassan szerveződött újra a rend. 1750-ben tizenkettőre növekedett a szerzetesek száma. 1752. június 4-én Padányi Biró Márton veszprémi püspök nagy ünnepség keretében felszentelte a nagy gonddal megépített barokk templomot. 1814-ig Zircnek nem volt külön apátja, I. Ferenc király ekkor Dréta Antal zirci perjelt nevezte ki apátnak. Dréta Antal zirci apát kinevezésekor az állam és a társadalom elvárta, hogy a zirci ciszterciek is vegyenek részt a jezsuiták 1773-ban történt feloszlatása következtében elárvult gimnáziumok fenntartásában. Így Zirc elvállalta a székesfehérvári és a pécsi gimnáziumot, miután az egri gimnázium vezetése a Pásztóval való egyesülés következtében ugyancsak reáhárult. Így lettek a magyarországi ciszterciek mintegy tanítórenddé. 1923-ban XI. Piusz pápa felállította a rend Zirci Kongregációját, amelynek alkotmánya, konstitúciója 1941-ben nyert először szentszéki jóváhagyást. Werner Adolf apát (1924-1939) kormányzása alatt, 1928 és 1939 között Budán, Baján, Pécsett és Székesfehérváron új, modern és kitűnően berendezett gimnáziumokat épített a rend. 1945-be a zirci apátságtól kárpótlás nélkül elvették birtokait, amelyek addig a gimnáziumok fenntartását szolgálták, 1948-ban államosították az ország minden iskoláját, 1950-ben pedig a totális kommunista diktatúra betiltotta a rend minden működését. 1989-ben a Zirci Kongregáció ismét államilag elismert intézmény lett. Az első néhány szerzetes 1990 elején térhetett vissza Zircre. Nyugdíjas korú, idős rendtagokkal és néhány növendékkel kellett mindent újra kezdeni. 1993-ban a pécsi, 1994-ben a székesfehérvári, 1997-ben a budai és az egri gimnázium a rend tulajdonába és ciszterci irányítás alá került. (Forrás: http://www.ocist.hu/rendtortenet-magyarorszagon)

Nevezetességek az apátságban:

 • Apátsági templom
 • Egyháztörténeti kiállítás
 • Díszudvar
 • Középkori romkert és Kripta
Fullscreen-Logo
Zirci Ciszterci Apátság

loading map - please wait...

Zirci Ciszterci Apátság 47.263869, 17.874134

2014. első félévi programajánló: itt

További információk itt