View Sidebar

Tag: múzeum

Kékfestő Múzeum

Kékfestő Múzeum

A pápai Kékfestő Múzeum 1962 augusztusában nyílt meg a nagyközönség előtt, és az egykori Kluge cég műhelyét és berendezéseit mutatja be, betekintést nyújtva a kékfestő mesterség rejtelmeibe. A Múzeum megtekintése során a látogatókat visszakalauzoljuk a múltba, felfedve eme csodás, régi foglalkozás szépségeit és nehézségeit. A kékfestés munkafolyamatának minden állomását és a mai napig működőképes gépeket is bemutatjuk a több mint 200 éves gyárépületben.

A kékfestés története

A kékfestés elődje a kelmefestés és a textilnyomás volt, mely technológiák már a 16. századtól léteztek. A kék szín elérésére a festőcsüllenget (Isatis tinctoria) használták, mely Európában őshonos festőnövény volt, amit Thüringiában és Franciaországban nagy területeken termesztettek. A 17. századi nagy földrajzi felfedezések során került behozatalra az indigó (Isatis indigofera) Indiából. Ez a festőnövényből előállított festőanyag színtartóbb, töményebb, jobb minőségű volt, így használata gyorsan elterjedt a posztó- és vászonfestésben. Ugyanebben az időben, szintén a felfedezéseknek köszönhetően, tömegesen jelentek meg Európában a mintás keleti anyagok, és velük együtt az úgynevezett rezervnyomású kelmefestő technika is. A kékfestő kifejezést 1770-ben olvashatjuk először Bengely István pápai lakos panaszos levelében. (Forrás: http://www.kekfestomuzeum.hu/)

Belépőjegy árak:

 • Felnőtt 800 Ft
 • Diák/nyugdíjas 600 Ft
 • Fotózás díja 300 Ft
 • Videózás díja 1000 Ft
 • Tárlatvezetés 1000 Ft-tól (100 Ft/fő)
Fullscreen-Logo
Kékfestő Múzeum

loading map - please wait...

Kékfestő Múzeum 47.328018, 17.468455

Bővebb tájékoztatás itt

A pápai Esterházy-kastély

A pápai Esterházy-kastély

Pápa város eredete I. (Szent) István király korába nyúlik vissza. Honalapító királyunk a Bakony lankái és a Kisalföld termékeny síkságának találkozásánál egy királyi udvarházat hozott létre, amely a környék központi települése lett. A gyorsan fejlődő Pápa egészen 1387-ig királyi tulajdonban maradt, amikor a Garai család kapta meg érdemei elismeréseként. Mikor hazánkra békésebb évszázadok köszöntöttek, a védelmi funkciók iránti igények csökkenése helyett a kényelmi szempontok kerültek előtérbe. A főúri reprezentáció így a masszív, de általában kényelmetlen várak, várkastélyok helyett a kastélyok építését helyezte előtérbe, mely folyamat során számos várkastély épült át kastéllyá. Ennek egyik szép példája az Esterházy család fraknói (pápai) ága által emeltetett pápai kastély. A barokk kastély építése 1717-ben kezdődött el és csak az 1780-as évek végén fejeződött be, miközben a kivitelezési munkálatokat a kor jeles mesteri -Grossmann József mellett Fellner Jakab-vezették. 1945-től 1959-ig a szovjet hadsereg használta a kastély, sajnos ebben az időszakban nem csak az épületben keletkeztek jelentős károk, de megsemmisült illetve eltűnt szinte a teljes belső berendezés is. Az ezt követő időszakban a városi könyvtár, a zeneiskola, a művelődési ház és az helytörténeti múzeum volt a kastély lakója. (Forrás: http://esterhazykastely.papa.hu)

Látogatás: A kastély tárlatvezetéssel látogatható, ahol a főúri udvartartás életre keltésével a tereken túl látogatóink bepillantást nyerhetnek a barokk kastély hétköznapjaiba, így a megelevenedett múlt különleges élményében is részesülhetnek.

Fullscreen-Logo
A pápai Esterházy-kastély

loading map - please wait...

A pápai Esterházy-kastély 47.332381, 17.464635

Bővebb információ itt

 

Bakonyi Erdők Háza

Bakonyi Erdők Háza

Bakonybél központjában található a Bakonyi Erdők Háza. A zirci apátság hajdani gazdasági épületegyüttesének korszerű felújítása teremtette meg annak a lehetőségét, hogy az egykori magtárban természetvédelmi és erdészeti gyűjteményt lehessen kialakítani.

A gyűjtemény földszinti terme magát a természetet mutatja be: a hegység földtörténeti múltját, főbb kőzeteit, ásványait, érdekes földtani jelenségeit. Fényképeken jönnek elénk a fontosabb növénytársulások, azok egy-egy védett növénye. Megismerkedhetünk a természet értékeit számba venni tudó erdőrendező mérnök egykori mérő, térképező eszközeivel, munkájával.

Az emeleti terem a természetben élő, dolgozó, annak javait hasznosító erdész, vadász és a faműves mesterségek tevékenységével ismertet meg. Egy hangulatos diorámában láthatjuk a Bakony vadon élő állatait, s Dani Pál naív festő képein az egykori Bakonyerdő vadregényes világát. Az erdőgondnoki szobának berendezett kiállító sarok a selmecbányai erdőmérnökképzésnek és Dobó Jenő farkasgyepüi erdőgondnok életművének bemutatásán keresztül az informatika korát megelőző század eleji mérnöki pontosságnak, fegyelmezettségnek, szaktudásnak állít emléket. (Forrás: http://www.utazzitthon.hu/bakonybel_bakonyi-erdok-haza.html)

További információk itt

Fullscreen-Logo
Bakonyi Erdők Háza

loading map - please wait...

Bakonyi Erdők Háza 47.251286, 17.728361
Pannon Csillagda

Pannon Csillagda

A városlakó ember nem csak a természettel, a természetes életmóddal vesztette el kapcsolatát, hanem az emberi kultúrák geográfiai miliőjével: a csillagfényes éjszakákkal is. A fényreklámoktól, közvilágítástól elborított égbolton csupán pár csillag fénye tör át, a fényszennyezés megfoszt minket a csillagos égbolt látványától. Így napjainkban már nem csak a természeti népeknek, a ritkuló élővilágnak, hanem a csillagos égboltnak is szüksége van rezervátumokra, védett területekre. Ezeket a csillagászat számára nélkülözhetetlen területeket integrálni lehet az idegenforgalomba, hiszen korunk városlakói csak a turizmus segítségével találkozhatnak a csillagok világával.

E gondolatok mentén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2007-ben kezdte el csillagászati koncepciójának kidolgozását és megvalósítását. A Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzetben mért rendkívül kedvező fényszennyezettség-eredmények alapozták meg a Nemzetközi Csillagoségbolt-park kialakításának jövőképét, valamint a komplex csillagászati élménycentrum megvalósításának gondolatát.

A Pannon Csillagda 800 m2 látogató központjának főbb elemei: csillagászati távcsőpark, digitális planetárium, valamint csillagászati és űrkutatás történeti kiállítások. (Forrás: www.csillagda.net)

Fullscreen-Logo
Pannon Csillagda

loading map - please wait...

Pannon Csillagda 47.251635, 17.728361

Jegyárak, további információk itt

Cseszneki Falumúzeum

Cseszneki Falumúzeum

A Cseszneki Falufejlesztő Egyesület kezdeményezése eredményeként 2002-ben nyílhatott meg újra a falu egyik réginek mondható parasztházában Csesznek helytörténeti kiállítása. A Falumúzeumban található régi eszközök nagy része a református néprajzi gyűjteményből származik, illetve egyéb lakossági felajánlásból. Az emléktárgyak között a régi kenderfeldolgozás, illetve a korabeli falusi emberek mindennapi szerszámain túl a környéken összegyűjtött kőzeteket, különböző őstörténeti maradványokat is megtekinthetnek az érdeklődők.

Fullscreen-Logo
Cseszneki Falumúzeum

loading map - please wait...

Cseszneki Falumúzeum 47.355913, 17.884315
Reguly Antal Műemlékkönyvtár

Reguly Antal Műemlékkönyvtár

A könyvtár

A mai könyvtár alapját képező köteteket a 18. század elején Heinrichauból hozták a ciszterci szerzetesek. Ez az állomány ma 65.000 kötetből áll. Ebből 70 kötet a 15. századból való ősnyomtatvány, hazai viszonylatban jelentős szám. A könyvtár állományát századokon át folyamatosan bővítették. Témák szerint tükrözi egy szerzetes tanító rend igényeit. A teológia mellett történelem, irodalom, természettudományok, de a segédtudományok is képviselve vannak. A nyelvi megoszlás sokrétű: nagyrészt latin, német, magyar, de emellett görög, héber, angol, francia, olasz nyelvű kiadványokat is találunk.
A könyvtár ritkaságai közé tartozik a Thuróczy Krónika 1488. augsburgi kiadása, vagy az úgynevezett Schedel Krónika: 1493-ból Nürnbergben Koberger nyomdájában készült fametszetekkel gazdagon díszített német nyelvű kötete. A magyar anyagból kiemelkedik Werbőczy István Hármas könyvének Heltai Gáspár által 1571-ben Kolozsvárott nyomtatott magyar nyelvű kiadása. 1656-ban, Londonban kiadott 9 nyelvű 7 kötetből álló biblia, a 18. századból a 64 kötetes Zedler féle Universal Lexikon német nyelven, a 19. századból jelentős a Flora Universalis 47 kötete, mely az akkor ismert összes növényt kézi festésű ábrákkal mutatja be.

Nagy élményt nyújt a könyvek mellett a könyvtár Nagytermének világhírű intarziás berendezése, melyet nagyrészt a Bakony jellegzetes fájából, habos kőrisből tervezett és készített Wilde Mihály zirci asztalosmester. Ugyancsak látható öccsének Wilde Józsefnek egy kis intarziája, melyet sokféle bakonyi fafajtából készített. Ez az 1862-es londoni világkiállításon Magyarországnak kimagasló elismerést szerzett. (Forrás:http://www.utazzitthon.hu/zirc_reguly_antal_muemlekkonyvtar.html)

A könyvtár 1953 óta az Országos Széchenyi Könyvtár kezelésében van.

Fullscreen-Logo
Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár

loading map - please wait...

Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár 47.263275, 17.874101

További információ itt

Bakonyi Természettudományi Múzeum

Bakonyi Természettudományi Múzeum

A múzeum

A Bakonyi Természettudományi Múzeumot – hazánk első vidéki természetrajzi szakmúzeumát – 1972-ben alapították, de gyűjteményei évszázados múltra tekintenek vissza. A múzeum belső és külső munkatársainak részvételével 1962 óta folyik a hegység tudományos vizsgálata, “A Bakony természeti képe” elnevezésű program. Ennek eredményeit, az évtizedek alatt összegyűlt geológiai, botanikai és zoológiai ismeretanyagot állandó kiállításon keresztül mutatják be.

Állandó kiállítások

 • A Bakony természeti képe
 • Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben
 • Trófeakiállítás
 • A természet ékszerei – a Kárpát-medence ásványai
Fullscreen-Logo
Bakonyi Természettudományi Múzeum

loading map - please wait...

Bakonyi Természettudományi Múzeum 47.263053, 17.874209

További információ itt

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

A múzeum

A zirci születésű híres magyarságkutató etnográfus, nyelvtudós szülőházában kapott helyet az életútját és tudományos kutatásait, valamint Zirc és a Magas-Bakony helytörténeti, néprajzi tárgyi emlékeit, szellemi értékeit őrző múzeum. Az épületegyüttes földszintes szárnyában tíz bakonyi népi kismesterséget bemutató és oktató műhelyt alakítottak ki.

Látogatási információk

Elérhetőség:

 •  8420 Zirc, Rákóczi tér 10.
 • Tel.: +36-88-415-422, +36-30-2376493
 • E-mail: regulymuzeum@invitel.hu

Nyitva tartás:

 • hétfőtől-szombatig: 9:00-17:00
 • vasárnap 10:00-12:00 és 14:00-16:00

Belépőjegy:

 • kedvezményes (diák, nyugdíjas, pedagógus): 250 Ft
 • teljes árú (felnőtt): 500 Ft
 • Zirci lakosoknak a belépés ingyenes
Fullscreen-Logo
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

loading map - please wait...

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 47.262209, 17.870851