View Sidebar

Tag: templom

Szent Mauríciusz és Vértanútársai Plébániatemplom

Szent Mauríciusz és Vértanútársai Plébániatemplom

1018-ban Szent István király alapított monostort Szent Günther szerzetes javaslatára a Bakony kies völgyében, a mai Bakonybél környékén. E területen remetéskedett Imre herceg tanítása után Szent Gellért is.

A ma is álló templom alapkövét 1750-ben rakták le, felszentelésére 1754-ben került sor, melyet Sajghó Benedek pannonhalmi főapát végzett nagyobb papi segédlettel. A templom teteje, a monostor és a falu 130 háza azonban 1780. július 30-án, egy vasárnapi napon keletkezett tűzvészben (egyesek szerint szándékos gyújtogatás következtében) teljesen leégett, majd a tető nélküli templomot – a falakat és a boltozatot – egy roppant zápor augusztus 21-én teljesen eláztatta, az épület életveszélyessé vált. A felújítási munkálatokkal csak 1782 novemberében lettek kész. Az épület külső formája, (melyet az 1758-ban készült oltárképen megörökítettek), az évszázadok folyamán nem sokat változott. (Forrás: www.bakonybel.hu)

KALAUZOLÁS A BENCÉS TEMPLOMBAN

A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban megtekinthető:

 • Zarándokudvar Szent Günther ikonjával (innen indul az idegenvezetés)
 • Templom (barokk stílusban épült plébánia templom)
 • Arborétum (3 ha területen elterülő, a 19. században létrehozott történeti kert)
 • Gyógynövénykert (1,5 ha területen elterülő, a szerzetesek és az alkalmazottak által gondozott, ökológiai gazdálkodással művelt gyógynövénykert)

A Monostor épületének belső terei, a szerzetesek cellái nem látogathatók.

ÁRAK:

 Egyéni (vezetés nélkül)

Egyéni (vezetéssel)

 Csoportos (vezetéssel)

Teljes árú

 600

1 000

 750

Kedvezményes

 400

 750

 600

 

LÁTOGATÁS:

Hétfőtől szombatig: 10:00-12:00 és 13:00-17:00, de csoportok érkezése előzetes egyeztetéssel más időpontban is lehetséges. A bejelentkezést lehetőleg írásos formában (email) szíveskedjenek megerősíteni, melyben megadják elérhetőségeiket! Bejelentkezési űrlapot mellékelve küldünk. Az idegenvezetés időtartama kb. 1 óra. Az idegenvezetést nem szerzetesek, hanem idegenvezető-munkatársak végzik. Szerzetessel lehetőség van találkozni az imaórákon.

Délben és 17:00-kor a templomban vagy a kápolnában imaóra kezdődik. Ezen a látogatók is részt vehetnek. Nagyobb csoportok (20 fő fölött) zsolozsmán való részvételi szándékukat megékezésükkor jelezzék az ajándékboltban! Imaórák ideje alatt a templom nem látogatható.

Egyéni idegenvezetés:

 • Hétfőtől péntekig 14:00
 • Szombaton 10:30 és 14:00

Egyéni látogatók idegenvezetésre való igényüket kérjük, a boltban jelezzék!

Monostori termékek kóstolója programunkra előzetes bejelentkezés legalább egy nappal előre szükséges. A kóstolásra kínált termék listája időszakonként változik, általában: lekvárok, gyógyteák, csokoládék, keksz, medvehagymapüré, likőr.  A kóstoló időtartama kb. 30 perc, ára az idegenvezetés díján felül  400 Ft/fő. A kóstoló csoport létszáma maximum 50 fő lehet.

A monostori manufaktúrák közül a Monostori Könyvkötészet látogatható.  Műhelylátogatással vagy könyvkötő kézműves foglalkozással kapcsolatban érdeklődni és bejelentkezni a könyvkötőnél, Heim Ferencnél lehet (mkoteszet@gmail.com, 20-2169170).

Kérésekkel, kérdésekkel forduljanak hozzám bizalommal!

Baky Anna
termékmenedzser
30-900-1992, email: abmonostor@gmail.com

További információk itt

Fullscreen-Logo
Szent Mauríciusz és Vértanútársai Plébániatemplom

loading map - please wait...

Szent Mauríciusz és Vértanútársai Plébániatemplom 47.251716, 17.727900
Cseszneki Római Katolikus Templom

Cseszneki Római Katolikus Templom

A barokk stílusú templomot többször átalakították. Értékes kincse a várkápolnából 1799-ben kapott XV. századi, német-latin feliratú harangja. Úgy hírlik, a Dunántúl legrégibb harangja. Szintén a templomban található a “Mária születésének bemutatása” című festmény, melyet 2000-ben restauráltak. Eredetileg ez a festmény is a vár kápolnájában volt elhelyezve, a körmeneti kereszttel együtt. E kereszt szintén ide került. A vár kápolnájának ma már csak a feltételezett nyomai láthatók.

 

Fullscreen-Logo
Cseszneki Római Katolikus Templom

loading map - please wait...

Cseszneki Római Katolikus Templom 47.352926, 17.882695

 

Zirci Ciszterci Apátság

Zirci Ciszterci Apátság

Az apátságról

A zirci apátságot III. Béla király 1182-ben a bakonyi királyi erdőispánság területén alapította. Zirc oklevelei és könyvei a 16. században nyomtalanul eltűntek és elpusztultak, ezért korai történetéről igen keveset tudunk. A török időkben, miután Veszprém elesett, már Zirc sem nyújtott biztonságot, így a terület ebben az időben lakatlan maradt. Azt ezt követő időkben lassan szerveződött újra a rend. 1750-ben tizenkettőre növekedett a szerzetesek száma. 1752. június 4-én Padányi Biró Márton veszprémi püspök nagy ünnepség keretében felszentelte a nagy gonddal megépített barokk templomot. 1814-ig Zircnek nem volt külön apátja, I. Ferenc király ekkor Dréta Antal zirci perjelt nevezte ki apátnak. Dréta Antal zirci apát kinevezésekor az állam és a társadalom elvárta, hogy a zirci ciszterciek is vegyenek részt a jezsuiták 1773-ban történt feloszlatása következtében elárvult gimnáziumok fenntartásában. Így Zirc elvállalta a székesfehérvári és a pécsi gimnáziumot, miután az egri gimnázium vezetése a Pásztóval való egyesülés következtében ugyancsak reáhárult. Így lettek a magyarországi ciszterciek mintegy tanítórenddé. 1923-ban XI. Piusz pápa felállította a rend Zirci Kongregációját, amelynek alkotmánya, konstitúciója 1941-ben nyert először szentszéki jóváhagyást. Werner Adolf apát (1924-1939) kormányzása alatt, 1928 és 1939 között Budán, Baján, Pécsett és Székesfehérváron új, modern és kitűnően berendezett gimnáziumokat épített a rend. 1945-be a zirci apátságtól kárpótlás nélkül elvették birtokait, amelyek addig a gimnáziumok fenntartását szolgálták, 1948-ban államosították az ország minden iskoláját, 1950-ben pedig a totális kommunista diktatúra betiltotta a rend minden működését. 1989-ben a Zirci Kongregáció ismét államilag elismert intézmény lett. Az első néhány szerzetes 1990 elején térhetett vissza Zircre. Nyugdíjas korú, idős rendtagokkal és néhány növendékkel kellett mindent újra kezdeni. 1993-ban a pécsi, 1994-ben a székesfehérvári, 1997-ben a budai és az egri gimnázium a rend tulajdonába és ciszterci irányítás alá került. (Forrás: http://www.ocist.hu/rendtortenet-magyarorszagon)

Nevezetességek az apátságban:

 • Apátsági templom
 • Egyháztörténeti kiállítás
 • Díszudvar
 • Középkori romkert és Kripta
Fullscreen-Logo
Zirci Ciszterci Apátság

loading map - please wait...

Zirci Ciszterci Apátság 47.263869, 17.874134

2014. első félévi programajánló: itt

További információk itt

Pannonhalmi Bencés Főapátság

Pannonhalmi Bencés Főapátság

996-ban Szent Benedek életideálját követve cseh, német földről és Itáliából érkezett szerzetesek telepedtek le a magyar törzsek által elfoglalt Kárpát-medence nyugati részén, az egykori “Pannónia szent hegyén” (Mons Sacer Pannoniae). A bencés szerzeteseké az érdem, hogy a X. század európai népeit rettegésben tartó, fosztogató magyarok megszelídítésében uralkodójuk, Géza fejedelem, majd annak fia, az első magyar király, I. (Szent) István segítségére siettek. A Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt monostor a fejedelmi alapítás szándéka szerint a középkori Európa kultúrájának keleti hídfőállása lett. I. István megerősítette a monostor jogait az 1001-ben kiadott Pannonhalmi Alapítólevéllel: “Pannónia hegyén lévő Szent Márton monostornak … olyan kiváltságot engedélyeztünk, amilyet Montecassino Szent Benedek monostora kapott. ” Az oklevél a Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltárban található.

Pannonhalma az 1541-ben történt főapátsággá válásával kiemelt helyet kapott a magyarországi bencés monostorok között. József 1786-ban beszüntette a magyar bencés kongregáció összes házának működését. A rendet 1802-ben állították vissza, mely elsődleges munkaterületéül a középiskolai oktatást kapta. 1945 után a rend birtokait és a bencés iskolákat is államosították, 1950-től azonban újra engedélyezték a győri és a pannonhalmi gimnázium működését. A rendszerváltás után a pannonhalmi bencés közösség — az iskolai munka folytatása mellett — új munkaterületeken is próbálja megteremteni azokat az anyagi lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy betöltse szerepét az egyházban és a világban.

Nevezetességek az apátságban:

 • Bazilika, altemplom
 • Porta Speciosa
 • Kerengő
 • Könyvtár
 • Millenniumi emlékmű
 • Boldogasszony-kápolna
 • Arborétum és Gyógynövénykert
 • Gyűjtemények
 • Kortárs építészet

Látogatási információk:

 • Egyéni: egyénileg érkező vendégek megtekinthetik az apátságot audioguide segítségével, illetve lehetőség van tárlatvezetésen való részvételre is. A tárlatvezetés 11.30 és 14.30 órakor kezdődik magyar nyelven az új Apátsági turista bejárattól.
 • Csoportos: előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés esetén garantáltak a programok. A csoportos látogatás esetén a tárlatvezetésen túl lehetőség van gyógynövénykerti látogatásra is, melynek során a középkorban és a jelenleg is használt gyógy- és fűszernövények kerülnek bemutatásra.
Fullscreen-Logo
Pannonhalmi Bencés Főapátság

loading map - please wait...

Pannonhalmi Bencés Főapátság 47.552288, 17.760515

További információ itt