View Sidebar

Kategória: Csesznek

Csesznek

Csesznek

A települést a 13. századból ránk maradt források említik először, Cezneyc néven. Később Csesztnök, Cseszneg(h) néven is ismert. Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása Cseszneg néven említi, Pesty Frigyes 1864. évi kéziratos helynévgyűjteménye a községet Cseszneknek, a mellette lévő várromot Csesznegnek nevezi. A név a szláv čestnik köznévből származik. A község határában találhatók a cseszneki vár romjai.

A várbirtokhoz tartozó falut először 1372-ben említik. Később Vámhegy néven volt ismert. 1683-ban, amikor Kara Musztafa nagyvezír hadai teljesen elpusztították a falut, melyet önálló jobbágyfaluként csak a 18. század derekán szerveztek újra. A település lakói a 16. században áttértek a protestáns hitre, de a 18. századi betelepülők jórészt katolikusok voltak. Jelenleg református imaház és katolikus templom áll a hívek rendelkezésére. (Forrás: Wikipedia)

Cseszneki Római Katolikus Templom

Cseszneki Római Katolikus Templom

A barokk stílusú templomot többször átalakították. Értékes kincse a várkápolnából 1799-ben kapott XV. századi, német-latin feliratú harangja. Úgy hírlik, a Dunántúl legrégibb harangja. Szintén a templomban található a “Mária születésének bemutatása” című festmény, melyet 2000-ben restauráltak. Eredetileg ez a festmény is a vár kápolnájában volt elhelyezve, a körmeneti kereszttel együtt. E kereszt szintén ide került. A vár kápolnájának ma már csak a feltételezett nyomai láthatók.

 

Fullscreen-Logo
Cseszneki Római Katolikus Templom

loading map - please wait...

Cseszneki Római Katolikus Templom 47.352926, 17.882695

 

Cseszneki Falumúzeum

Cseszneki Falumúzeum

A Cseszneki Falufejlesztő Egyesület kezdeményezése eredményeként 2002-ben nyílhatott meg újra a falu egyik réginek mondható parasztházában Csesznek helytörténeti kiállítása. A Falumúzeumban található régi eszközök nagy része a református néprajzi gyűjteményből származik, illetve egyéb lakossági felajánlásból. Az emléktárgyak között a régi kenderfeldolgozás, illetve a korabeli falusi emberek mindennapi szerszámain túl a környéken összegyűjtött kőzeteket, különböző őstörténeti maradványokat is megtekinthetnek az érdeklődők.

Fullscreen-Logo
Cseszneki Falumúzeum

loading map - please wait...

Cseszneki Falumúzeum 47.355913, 17.884315
Cseszneki Vár

Cseszneki Vár

A Bakonyban, a Veszprémből Győrbe vezető országút mentén, festői környezetben, a Vár-hegy Kelet-Nyugati irányában húzódó, dachsteini mészkő- szirtjének éles gerincén áll a még romos állapotában is páratlanul szép 13. században épült gótikus Cseszneki Vár.

A több mint 700 éves Vár virágkora -Zsigmond királyunk uralkodásának idejére- a 15. századra tehető, mely időszakban a Várat birtokló Garai család, impozáns megjelenésű, gótikus lovagvárrá építette át az addig alacsony, belsőtornyos kis Várat. Hadászatilag, országosan is kiemelkedő szerepet először a török időkben – Veszprém eleste után betagozódott a magyar végvári védelmi rendszer első vonalába – majd később, a Rákóczi szabadságharc idején kapott. Utolsó tulajdonosai az Eszterházyak voltak, akik a 18. század közepére barokk Várkastéllyá építették át.  Az 1810. évi földrengés nagy károkat okozott az épületegyüttesben, majd az 1820-as, villámcsapásból eredeztethető tűzvész meghozta a Vár végső leromlását.

A Vár egész évben, minden nap 9.00 órától fogadja a látogatókat. Kapuzárás sötétedés előtt 1 órával.

Állandó program:
Ingyenes várvezetés és várkörnyéki séta tavasztól őszig, minden szombaton 11 és 15, vasárnap 15 órakor.

Fullscreen-Logo
Cseszneki Vár

loading map - please wait...

Cseszneki Vár 47.351111, 17.881389

Bővebb információ: itt